Şirket Politikalarımız

Şirket Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Kalite yönetim sistemi ilkelerine uymayı ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Müşteri ihtiyaçlarını kusursuz karşılayabilmeyi,
 • Her birimde verimli eğitim programları uygulamayı,
 • Modern üretim teknikleri kullanmayı,
 • Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Etkin pazar araştırmaları yapmayı,
 • Servis destek hizmetlerini yaygınlaştırmayı

taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

 • Çevre yönetimi ile ilgili olan tüm kanun, mevzuat ve yükümlülüklere uymayı,
 • Olumsuz çevresel etkileri kaynağında azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve çevre yönetimi performansını sürekli takip etmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması yönünde sürekli çalışmalar yapmayı,
 • Ürünlerimizi oluşturan malzemelerin seçiminden başlayarak tasarım, üretim, satış ve satış sonrası faaliyetlerimizde çevre dostu uygulamalar geliştirmeyi,
 • Ürünlerimizin yaşam ömründeki olumsuz çevre koşullarını azaltmaya özen göstermeyi,
 • Çevre yönetim sisteminin tüm aşamalarında sürekli iyileştirme bakış açısı yaratmayı,
 • Çalışanlarımızı yaşamın tüm alanlarında çevre gönüllüsü olmaları yönünde bilinçlendirmeyi,
 • Gelecek nesillere doğal yaşam alanları oluşturmak için kurulan çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi

taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikası

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliğini, sürekli iyileştirilmesinin ve bu konuda ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda sürekli bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği risk yönetimini kuruluşumuzun tüm unsurlarında sistematik olarak yönetmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri geliştirmeyi,
 • Bilgi Güvenliğine ilişkin yasal kapsamdaki tüm mevzuatların süreçlerin tamamında uygulanmasını,
 • Şirketimizin öz kaynaklarındaki fiziksel ünitelerin, dijital platformların ve bunların üzerinde kullanılan bilgilerin, kayıtların gizliliği, güvenliği ve yetkilendirilen kullanıcılara erişilebilirliği sağlamayı

taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve uluslararası diğer yükümlülüklere uymayı,
 • İş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı çalışanlarımız, yüklenici ve ziyaretçilerimiz için sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek gerekli önlemleri almayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki çalışmalarımızı, tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi ve yönetim sistemlerimizin bir parçası olarak bütünleşik bir sistemle yönetmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve tüm kaynakların sağlanmasını,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek, azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • İş Sağlığı ve güvenliği konusunda ki tüm çalışmalarımızısürekli iyileştirmeyi

taahhüt ederiz.

Gıda Güvenliği Politikası

 • Gıda güvenliği yönetim sistemini oluşturmayı, sürekliliğini ve etkinliğini sağlamayı,
 • Gıda güvenliği yönetim Sisteminin gelişmesine ve büyümesine olanak sağlamak amacıyla bu kapsama tedarikçi ve müşterilerimizi dahil ederek çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 • Kanunlara uygun hareket ederek gıda güvenliğine uygun ve çevreye duyarlı ürünler üretmeyi,
 • Çalışanlarımıza, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürdürülmesinin temeli olan sorumluluk bilinci ve inancı eğitim faaliyetleriyle aşılamayı,
 • Gıda Güvenliği Yönetim sistemimizin faydaları vasıtasıyla müşteri memnuniyetini sağlamayı

taahhüt ederiz.

İş Ortakları Politikası

Çalıştığımız ve çalışmaya başlayacağımız iş ortaklarımızla;

 

Sosyal Uygunluk ve Yönetim Sistemleri Standartlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmeyi

taahhüt ederiz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, UNGP (UN Guiding. Principles) doğrultusunda insan haklarına saygılı bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak çalışan personellerimizin, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bilinç ve farkındalığını arttırmayı

taahhüt ederiz.

Sitemizi kullanarak, çerez kullanımına izin vermektesiniz. Daha fazla bilgi için “ KVKK Aydınlatma Metni” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.